Wdrożenie e-learningu

  1. Jak wdrożyć system szkolenia e-learning w firmie?
  2. Jakie procedury uruchomić, aby stał się on jedym z elementów szkolenia pracowników oraz elementem zasobów wiedzy firmowej?

Krok po kroku postaram się przybliżyć temat.

JAK?

Wstęp:

Potrzeby szkoleniowe w firmie są zazwyczaj bardzo szerokie. Każdy - a przynajmniej większość pracowników jest zadowolonych, kiedy może pojechać na szkolenie - szczególnie podnoszące kwalifikacje z certyfikatami. Kiedy jednak należy zapoznać się z materiałami w postaci instrukcji, procedur, standardów czy innych wewnętrznych materiałów pojawia się spory problem. Dodatkowo, kiedy pracownicy znajdują się w równych

lokalizacjach. Struktura organizacyjna może być różna. Działy : handlowy, płac i kadr, księgowości, zakupów, IT i inne tworzą strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Każda komórka organizacyjna współpracuje z pozostałymi, tworząc jeden wspólny organizm. Aby był on rzeczywiście spójny należy pracownikom przekazać sporą część wiedzy. Można zadania te zrealizować za pomocą e-learningu.

Zaczynamy jednak nie od systemu, ale od potrzeb i celów organizacji.

Macierz kompetencji

Pierwszym krokiem jaki należ zrobić to stworzyć macierz kompetencji przedsiębiorstwa. W macierzy tej musimy połączyć wiedzę z zasobami ludzkimi. Wygląd przykładowej matrycy przedstawia rysunek poniżej.

elearnig zasoby

Przy czym kompetencja do wiedza. Może to być znajomość procedury, instrukcji, wiedza produktowa itp. Zasoby to stanowiska w firmie.

Tak powstała macierz będzie pomocna do ustalenia jaką wiedzę musimy przekazać w pierwszej kolejności jakim zasobom.

Przykładem może recepcjonista, która musi znać zasady przyjmowania korespondencji. Przy założeniu, że są to 2 osoby należy ustalić, czy jest zasób, dla którego tworzone będzie szkolenie. Być może nie będzie takiej potrzeby, koszt stworzenia szkolenia będzie droższy niż wysłanie trenera.

Dodatkową korzyścią powstałej macierzy jest możliwość ustalenia jakie kompetencje (w aspekcie całej organizacji) musi posiąść konkretny zasób (czyli człowiek na danym stanowisku). Jest to skuteczna metoda do nadawania lub odbierania kompetencji.

Macierz wiedzy

Drugą macierzą jaką należy wykonać to macierz wiedzy, czyli kto ma wiedzę do konkretnej kompetencji. W tym wypadku pozostawiamy w macierzy część dotyczącą listy kompetencji, a w miejsce zasobów wpisujemy imiona i nazwiska osób, które mają stosowną wiedzę, albo dysponują zasobami, które tą wiedzę posiadają. Jest to istotna różnica między macierzą kompetencji ponieważ w tym wypadku musimy wiedzieć do kogo się zwrócić po wiedzę potrzebną do stworzenia odpowiedniego kursu.

elearnig wiedza

Wdrożenie

Kolejne etapy są już tylko kontynuacją stworzonych matryc. Może się okazać, że nie mamy odpowiednich zasobów, które mogą stworzyć kursy – wtedy należy je zatrudnić lub outsorsować. Wiedząc jakie kompetencje mają mieć pracownicy łatwo je weryfikować.