Zapraszamy do skorzystania z systemu demonstracyjnego przeznaczonego dla placówek służby zdrowia. Przykładem może być szpital. Nowoczesna placówka nie tylko może, ale musi spełniać normy jakościowe. W większości placówkach wdrożone są systemy z serii ISO w tym podstawowa ISO 9000. Coraz większa ilość placówek przystępuje do akredytacji.

Wszystkie normy jakościowe -  te sektorowe i poza sektorowe mają jedną część wspólną: od decyzji o wdrożeniu mają wpływ na wszystkich pracowników, niezależnie od zakresu odpowiedzialności.

Aby skorzystać z systemu należy się zalogować. Mamy jednak pewne ograniczenie. System DEMO jest skonfigurowany w sposób identyczny jak już wdrożonych w szpitalach tj. podczas rejestracji wymaga podania kodu aktoryzacji, czyli klucza, który ogranicza dostęp do systemu przez osoby nieuprawnione. W celu otrzymania klucza proszę wypełnić formularz - wniosek o klucz autoryzacji, a postaramy się niezwłocznie wysłać go do Państwa.