szpital

Szpital jest pewną specyficzną organizacją. W niniejszym artykule przedstawię jedynie wycinek i przykładowy sposób wdrożenia systemu e-learningowego. 

Osoby uczestniczące w kontakcie z klientem (pacjentem) szpitala

Wyjaśnienie: W procesie obsługi klienta szpitala uczestniczy szereg osób, które są nie tylko pracownikami szpitala, ale również osobami zaangażowanymi w kontakt z klientem szpitala np. studenci, wolontariusze. Zazwyczaj jest wiele stanowisk pracy (różnie nazwanych). Ponieważ przyporządkowanie przepisów do każdego stanowiska jest procesem nieefektywnym i niepotrzebnym, dlatego w pierwszej kolejności zdefiniowanych zostało kilkanaście stanowisk, które w dalszej części dokumentu będą elementem analizy.

Zdefiniowane stanowiska pracy:

 1. Lekarz na umowę o pracę
 2. Lekarz kontraktowy
 3. Lekarz stażysta / Lekarz rezydent
 4. Pielęgniarka /pielęgniarz
 5. Położna
 6. Technik laboratorium
 7. Stażysta w laboratorium
 8. Technik RTG / Fizyk Medyczny
 9. Pracownik apteki
 10. Pracownik działu technicznego
 11. Salowa /noszowy
 12. Pracownik Administracji
 13. Wolontariusz
 14. Student

Przygotowanie osoby do pracy i/lub poruszania się po szpitalu

Wszystkie zgody na rozpoczęcie pracy w szpitalu zatwierdza dyrektor szpitala. Po otrzymaniu zgody i przypisaniu do odpowiedniej grupy - stanowiska osoba mająca odbyć szkolenie otrzymuje kartę obiegową.

Karta obiegowa zawiera listę szkoleń stacjonarnych (prowadzonych za pośrednictwem osób odpowiedzialnych za obszar lub przez takie osoby wyznaczone) oraz szkoleń elektronicznych (zatwierdzonych przez osoby odpowiedzialne za obszar). Szkolenia elektroniczne są specjalnie wyróżnione. W przypadku szkoleń elektronicznych zatwierdzenie odbycia szkoleń potwierdza pracownik odpowiedzialny za szkolenia lub pracownik działu kadr na podstawie informacji zawartych w systemie e-learningowym.

Wyjaśnienie: W szpitalu ze względów organizacyjnych może się zdarzyć sytuacja, w której pracownik, stażysta, wolontariusz może potrzebować więcej czasu na zapoznanie się przepisami. W takim wypadku nie ma możliwości pracy bez nadzoru opiekuna. Opiekunem jest bezpośredni przełożony lub wskazany przez niego inny pracownik, posiadający stosowne uprawnienia.

Podział szkoleń

Szkolenia można podzielić na grupy:
 
Adaptacja wstępna
Szkolenia wymagane do rozpoczęcia samodzielnej pracy i/lub stażu/praktyk. Należy bardzo jednoznacznie rozdzielić szkolenia adaptacji wstępnej pomiędzy poszczególne grupy wymienione powyżej stanowiska/osoby. Szkolenia mogą odbywać się zarówno w wersji stacjonarnej, jak również elektronicznej.

Szkolenia stanowiskowe
Szkolenia, za które odpowiada bezpośredni przełożony pracownika lub opiekun studenta/stażysty. Możliwe jest przygotowanie szkoleń stanowiskowych w wersji elektronicznej.  

Szkolenia wymagane do odbycia w okresie próbnym
Szkolenia, które ze względu na swoją specyfikę nie muszą zostać przeprowadzone w okresie przed rozpoczęciem pracy pracownika, ale muszą być zakończone w okresie do np. 4 tygodni od rozpoczęcia pracy/stażu/praktyki. W przypadku, kiedy czas pracy/stażu/praktyki jest krótszy niż 4 tygodni, nie jest wymagane odbycie tych szkoleń. 

Szkolenia oraz grupy osób tworzą matrycę, jak na rysunku poniżej:
matryca szkolen

 

Plan szkoleń

Każde szkolenie, zarówno stacjonarne, jak również elektroniczne, wymaga planu szkoleń oraz podania sposobu zaliczenia odbycia szkolenia. Oznacza to, że również szkolenia np. z obszaru BHP, czy też obrony cywilnej muszą posiadać plan szkoleń.
Zawartość planu szkoleń musi zawierać informacje o zakresie procedur wewnętrznych, jakie są omawiane podczas szkoleń oraz innych przepisów /np. przepisów zewnętrzach, prawnych/ które są omawiane podczas szkoleń.
Ważnym elementem planu szkoleń są również elementy związane ze sposobem zaliczenia. Możliwe jest zaliczenie np. za pomocą testów, pytań otwartych, pogadanki, jak również samego faktu uczestnictwa w szkoleniu.
 

Przykładowy plan szkolenia
Osoba odpowiedzialna za obszar: Imię i nazwisko , funkcja
Data przygotowania planu szkolenia: dd:mm:rrrr
Zakres szkolenia:
Informacje dotyczące sposobu zaliczenia szkolenia
- Procedura 1
- …
- Procedura n