Zespół

Zarządzanie zespołem można prowadzić w różny sposób. Wszystko zależy od praprzyczyny powołania zespołu oraz od czynników determinujących realizację zadania.

Przed powołanymi zespołami stawiane są zadania do realizacji. Sposób ich realizacji, jakość, szybkość, efektywnosć determinowana jest przez ludzi, którzy tworzą dany zespół.

Zarządzanie zespołem to m.in:

  • Kierowanie
  • Planowanie
  • Organizowanie
  • Przewodzenie
  • Kontrolowanie

każdy z tych elementów wymaga jednak:

  • motywowania
  • analizy zachowań grupy
  • budowania relacji między osobami
  • rozstrzygania konfliktów a czasem ich zarządzaniem
  • budowanie przywództwa

Już wkrótce będziemy o tym wiecej pisać.