Proces

W każdym przedsiębiorstwie realizowane są procesy. Niestety w dużej części przedsiębiorstw świadomość procesów jest bardzo niska. Nie oznacza to, że firmy nie wiedzą co robią, a jedynie, że nie kontrolują procesów w stopniu, który może przynieść dodatkowe korzyści. Zwiększenie efektywności osiąga się zazwyczaj, gdy działania oraz związane z nimi zasoby są zarządzane jako proces. Osiągamy wtedy wymierne korzyści:
• Zmniejszenia kosztów;
• Skrócenia czasu;
• Optymalnego wykorzystania zasobów
• Poprawa wyników w tym ich przewidywalność i możliwość planowania
• Kontrola jakości a przede wszystkim ułatwiony jest proces doskonalenia
Jednym z wielu problemów jakie mają organizacje w zakresie tworzenia opisu i kontroli procesów jest stworzenie opisu tych procesów. Zazwyczaj rozpoczynamy od opisu procesu i chcemy to zrobić bardzo szczegółowo, co powoduje szybko zniechęcenie i koncentracje na bieżących pracach nie zaś na opisie procesów.
Opisywanie procesów można zrobić etapami. W pierwszej kolejności należy je nazwać, ustalić odpowiedzialność. W kolejnych etapach można zarówno opisywać jak również optymalizować. Warto skoncentrować się na zasobach, metodach i materiałach. W kolejnej części warto ocenić ryzyka, wpływ na klientów, dostawców i pracowników. Szczególnie ważne są procesy, które można nazwać kluczowymi oraz te które są kosztochłonne. Czasem mały proces blokuje działalność całej organizacji.
Zaglądaj na naszą stronę. Będziemy pisać o naszych doświadczeniach z procesami (tymi biznesowymi)