strategia

„Strategia” – pochodzące słowo z języka greckiego oznaczające kierowanie wojskiem z pozycji naczelnego wodza. Przez wieki strategia dotyczyła wojska, wojny. Znane są strategie chińskiego generała Sun Zi czy pruskiego generał i teoretyka wojskowego Carla von Clausewitz.
W literaturze posługujemy się wieloma definicjami strategii. Praktyka zna jeszcze więcej definicji 
Kilka cech strategii:
• Strategia może być krótko, średnio lub długofalowa,
• Strategia mówi nam jakimi zasobami, narzędziami, metodami, drogami ma być realizowana
• Strategia wskazuje kierunek
• Strategia zawiera cele
• Strategia to zazwyczaj krótki dokument
Wiele firm realizuje strategie najprostszą i najważniejszą – to wzrost sprzedaży. Co ważne strategia ta jest realizowana bardzo sprawnie. Pytanie, które się nasuwa – czy ustalając cele, zasoby, kierunki osiągnięcia tych firm nie byłyby większe.
Zapraszamy do śledzenia naszej strony. Już wkrótce kolejne materiały o strategii.