kierownik
W Państwie Liviria mieszkańcy żyją jak w każdym normalnym kraju. Mają swoje radości i sukcesy, mają również problemy.
Większość mieszkańców żyje w siedmiu dużych miastach:
• Letta
• Attalla
• Wintz
• Valua
• Wakita
• Armoryka
• Camelia
Nasza firma w każdym z tych miast ma swoje salony. Sprzedaje w nich….


Tak zaczyna się gra strategiczna dedykowana dla kierowników i menadżerów sklepów.
Celem gry są ćwiczenia mające na celu wypracowanie zachowań pracowników w obszarach:
• Komunikacji kierownik-pracownicy;
• Znajomość procedur oraz ich stosowania;
• Podejmowania decyzji;
• Współpraca z innymi salonami i centralą
• Poszukiwania oszczędności oraz minimalizowania strat;
• Zarządzanie czasem
• Samodoskonalenia organizacji.

Już wkrótce więcej….